Aktywności

Samorządy stracą opłatę miejscową i uzdrowiskową

Miesiąc temu Rada Miasta Krakowa - Strona Oficjalna jednogłośnie opowiedziała się za skierowaniem rezolucji dotyczącej opłaty turystycznej do Ministra Finansów. W naszych założeniach dla miasta Krakowa opłata turystyczna, byłaby rekompensatą za negatywne wpływy dużej liczby turystów w naszym mieście. Miasto mogłoby przeznaczyć pozyskane środki od turystów na zieleń, infrastrukturę, czy komunikację zbiorową.

Czytaj więcej...

Panel dotyczący ekologii MRK

Dziękuje za zaproszenia Młodzieżowej Radzie Krakowa na panel dotyczący ekologii. To bardzo budujące, jak młodzi ludzie z coraz większym zaangażowaniem interesują się zmianami klimatu.

Czytaj więcej...

Moja poprawka przywracająca wyższą dotacje na dziecko w żłobku przyjęta

Z satysfakcją informuję, że jednomyślnie Rada Miasta Krakowa poparła złożoną przeze mnie poprawkę przywracającą dotacje dla żłobków z proponowanych 1,20zł na 1,70zł. Tym samym rodzice mogą być spokojni podwyżek czesnego z tego powodu nie będzie.

Czytaj więcej...

Mój apel o dostosowanie liceów do osób niepełnosprawnych ruchowo

28 października 2019 r. Wydział Edukacji UMK w odpowiedzi na zapytanie rodzica dziecka niepełnosprawnego ruchowo, poinformował, że tylko cztery Licea Ogólnokształcące w Krakowie posiadają infrastrukturę umożliwiającą przyjęcie do szkoły ucznia niepełnosprawnego ruchowo, poruszającego się na wózku.

Czytaj więcej...

101 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę w Swoszowicach

W 101 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, wspólnie z mieszkańcami Swoszowic, przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego. Następnie zgromadzeni udali się na plac przed odnowioną kaponierą obrony wjazdu, gdzie odbyła się krótka kameralna uroczystość.

Czytaj więcej...

Wykup Lasu Borkowskiego stał się FAKTEM

Dzisiaj Prezydent Jacek Majchrowski podpisał umowę notarialną, na mocy której miasto Kraków pozyska teren położony w rejonie ulic Żywieckiej i Zawiłej stanowiący część Lasu Borkowskiego. Łączny koszt nabycia to 16 mln zł. Podpisanie umowy umożliwi zagospodarowanie i udostępnienie mieszkańcom terenu, który funkcjonował będzie jako miejsce rekreacji i wypoczynku.

Czytaj więcej...

Reakcja Prezydenta Miasta Krakowa na moją interpelację w sprawie przymuszania uczniów do udziału w lekcjach religii

Reakcja Prezydenta Miasta Krakowa na moją interpelację w sprawie przymuszania uczniów do udziału w lekcjach religii

Czytaj więcej...

Moja uchwała o ulgach dla kwriodawców jednomyślnie przyjęta

Uchwała mojego autorstwa o prawie do ulgi krwiodawców w krakowskiej komunikacji miejskiej jednomyślnie przyjęta.

 

Czytaj więcej...

Interwencja w sprawie przymuszania uczniów XXIV LO do udziału w lekcjach religii

Jak podają mieszkańcy, tu zacytuję: „… w jednej z klas pierwszych na religię nie chodzi większość uczniów, ale klasa musi siedzieć na lekcji religii. Dlaczego? Szkoła zarządziła, że patron zobowiązuje i ksiądz, który prowadzi lekcje religii, jednocześnie musi się „opiekować” tymi, którzy na religię nie chodzą…”.

Czytaj więcej...