Moje priorytety

TRAMWAJ NA KLINY

tramwajklinyOd kilku lat prosiłem Prezydenta Jacka Majchrowskiego o rozpoczęcie prac nad tramwajem na Kliny, ale Pan Prezydent zachowywał się, jakby tych próśb nie słyszał.

W zamówionej przez Gminę Miejską Kraków analizie Politechniki Krakowskiej przeczytać można o założeniach rozwojowych w południowej części osiedla Kliny:

„Zdecydowane zmiany w funkcjonowaniu sieci transportu zbiorowego przyniesie budowa linii tramwajowej. Wprowadzenie tramwaju do obsługi komunikacyjnej analizowanego obszaru powinno nastąpić jak najszybciej, gdyż zdaniem wielu ekspertów dopiero w ten sposób nastąpi radykalna poprawa obsługi transportem zbiorowym... ".

Niestety do chwili obecnej nie zostały przeprowadzone prace studialno-planistyczne przebiegu takiej linii i dlatego też Rada Miasta Krakowa przyjęła moją poprawkę w sprawie zabezpieczenia środków w Budżecie Miasta Krakowa na 2024 r. na opracowanie studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do Osiedla Kliny.

Dzięki zabezpieczeniu środków w kwocie 500tyś zł. miasto będzie mogło zlecić wykonanie studium wykonalności, co sprawi, że prace nad tramwajem na Klinach przejdą z etapu rozważań, do etapu koncepcji wykonania.

To pierwszy realny krok zmierzający do oddania mieszkańcom tramwaju na Klinach, choć wiem, że minie kilka lat zanim to się stanie, to bez tego kroku, moglibyśmy tylko o tramwaju rozważać, a nie planować.

NIE DLA BUDOWY BRAKUJĄCEGO FRAGMENTU DROGI ESPRESOWEJ S7 KRAKÓW-MYSLENICE NA TERENACH GMINY KRAKÓW

niedlas7przezkrakowByłem autorem pierwszej petycji zaniepokojonych mieszkańców południowych obszarów Krakowa i okolic, wobec zaprezentowanych w dniu 27 stycznia 2022 r. przez GDDKiA wstępnych lokalizacji korytarzy pod przyszłą drogę ekspresową S7, uzupełniającą brakujący jej fragment od Myślenic do Krakowa, które przebiegają w obrębie granic miasta Kraków.
Krakowianie nie akceptują realizacji wariantów korytarzy dla inwestycji, które poprowadzone są przez obszary silnie zurbanizowane, mające atrakcyjne walory krajobrazowe, charakteryzujący się unikalnymi walorami przyrodniczymi w granicach miasta Kraków. Społeczny niepokój mieszkańców budzi również perspektywa obarczenia mieszkańców dzielnicy X Swoszowice całym ciężarem przejęcia ruchu samochodów na południe Małopolski, co negatywnie wpłynie na jakość powietrza i rozszerzy obszary z przekroczonymi normami hałasu.
Dzięki m.in. moim staraniom Rada Miasta Krakowa przyjęła rezolucje o zaprzestaniu dalszych prac nad wariantami 1-5 drogi ekspresowej S7 Kraków-Myślenice.

Jako członek powołanego zespołu stałem zawsze na stanowisku, że warianty 1-5 trasy są nieakceptowalne i powinny być wyłączone z rozważań na etapie STEŚu.

POPRAWA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ DLA MIESZKAŃCÓW PERYFERII MIASTA

Jednym z moich priorytetów jest widoczna i odczuwalna poprawa komunikacji miejskiej dla mieszkańców peryferii Krakowa. Częstotliwość kursowania linii autobusowych co godzinę lub dwie jest nieakceptowalna. Będę zabiegał, aby poprawa komunikacji miejskiej nowej władzy polegała w dużej części na zwiększeniu częstotliwości kursów m.in. linii aglomeracyjnych oraz linii docierających do obrzeży miasta.

NOCNY TRAMWAJ NA KURDWANÓW

Prezydent Jacek Majchrowski nie przychylił się do mojej prośby. Mam nadzieję, że przyszły Prezydent, jak wskazują wszystkie sondaże Łukasz Gibała wsłucha się w moją prośbę i nocny tramwaj na Kurdwanów zostanie uruchomiony.

Moim zdaniem należy pilotażowo uruchomić taką możliwość w okresie wakacyjnym i jeżeli będzie zapotrzebowanie również po wakacjach.

ZAWROTKA NA WITOSA JAK NAJSZYBCIEJ

Po 2 latach moich starań w końcu udało się uzyskać dokumentacje projektową oraz pozwolenie na budowę. Udało mi się nawet zapewnić środki finansowe w Budżecie Miasta Krakowa. Nie rozumiem, dlaczego gotowe zadanie z pozwoleniem na budowę, naprawiające błędy projektowe Trasy Łagiewnickiej (braku lewoskrętu z ulicy Witosa w ulicę Beskidzką), czeka już 2 lata mając zapewnione finansowanie.

zawrotkawitosa

 

 

 

DODATKOWE KOSZE ULICZNE I NA PSIE ODCHODY W DZIELNYC IX, X, XI

Po moich interwencjach w dzielnicy IX, X i XI zostało dostawione prawie setka koszty, ale to ciągle kropla w morzu potrzeb. Nie rozumiem, dlaczego w centrum kosze stoją co kilka-kilkanaście metrów, a na osiedlach oddalonych od centrum, koszy ze świecą szukać. Mieszkańcom i właścicielom czworonogów należy dać szansę, aby śmieci i psie odchody trafiały do koszy.

NA KLINACH MUSI POWSTAĆ WYDOLNY UKŁAD DRÓG, NOWA SZKOŁA, SKATEPARK ORAZ PSI WYBIEG, BIBLIOTEKA ZA CHWILĘ ZOSTANIE ODDANA MIESZKAŃCOMW imieniu mieszkańców oraz własnym zabiegam o przyspieszenie prac nad poprawą infrastruktury drogowej na osiedlu Kliny.

22222Osiedle Kliny to jedno z najsłabiej skomunikowanych osiedli w Krakowie, co wynika z niedrożnego układu dróg publicznych.

Dzięki dużemu zaangażowaniu udało mi się doprowadzić do etapu projektowego poprawę komunikacji ulicy Zawiłej poprzez przebudowę skrzyżowań i budowę rond oraz do etapu projektowego budowy ulicy Nowej Bartla.

Po zapewnieniu przeze mnie w Budżecie Miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej środków (ponad 100 mln zł) na wykonanie poprawy komunikacji w ciągu ulicy Zawiłej poprzez rozbudowę skrzyżowań: Zawiła-Kobierzyńska, Zawiła-Komuny Paryskiej, Zawiła-Skośna, Zawiła-Borkowska wraz z budową ulicy Nowa Bartla aktualne władze miasta przez ostatnie kilka lat utknęły w martwym punkcie. O zasadności przebudowy ulicy Zawiłej nie wspominam, bo jest ona niepodważalna.
Miejskich terenów na Klinach już prawie nie ma. Brakuje terenów miejskich pod nową szkołę, parkingi ogólnodostępne, psi wybieg, skatepark potrzeby mieszkańców dla różnych celów są ogromne. Tymczasem Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski chciał sprzedawać miejskie działki na Klinach. Jedną z miejskich działek przy ulicy Korpala udało się uratować przed sprzedażą.
Na Klinach powstają dwa MPZP, do których zgłaszałem uwagi, aby wszystkie w/w potrzeby mieszkańców były zrealizowane.
Zabiegam również o nową szkołę na Klinach, nie rozumiejąc, dlaczego osiedle z tak dużym przyrostem mieszkańców nie jest analizowane pod budowę nowej szkoły. Złożyłem w tym temacie interpelacje, ale obawiam się, że bez zmiany podejścia do planowania rozwoju miasta realnie nic się nie zmieni.

POPRAWA I NOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W SWOSZOWICACH

DJI 0995pamulyMusi powstać nowa droga w Swoszowicach, która odciąży ulice Myślenicką. Obwodnica Swoszowic jest mieszkańcom niezbędna. Mieszkańcy mają już dość stania w korkach, patrząc na niedrożne ulice oraz niesprawną organizację ruchu.  

Jedną z moich aktywności są starania o poprawę/przebudowę dróg istniejących.

Należy realizować przebudowę ulicy Niewodniczańskiego (jest już PnB) oraz realizować zgodnie z planem przebudowę ulicy Podgórki. Dzięki moim staraniom przebudowa ulicy Podgórki na dolnym fragmencie, za chwilę posiadać będzie pozwolenie na budowę, a środki na realizację zabezpieczyłem kilka lat temu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.

Od dawna zabiegam, aby z Ronda Pamuły można było zjechać bezpośrednio na A4 w stronę Tarnowa. Ostatnio GDDKiA poinformowała mnie, że przekazano miastu wytyczne w tym temacie, ale ku mojemu zdziwieniu, dostałem odpowiedz na moją interpelacje, że miasto takich wytycznych nie ma. Nie poddaje się, bo Rondo Pamuły musi mieć możliwość zjazdu na Tarnów.

BUDOWA DZIELNICOWEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI "KRAKOWIANKA"

Jednym z moich priorytetów jest zapewnienie mieszkańcom miejsc rekreacji. Dlatego wspierać będę pomysł budowy Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji „Krakowianka”.

CHODNIKI POTRZEBNE NA WCZORAJ

Dzielnice peryferyjne nie mogą już dłużej czekać na niezbędną infrastrukturę chodnikową. Miasto musi skokowo zwiększyć środki przekazywane na ten cel. Bywały lata, że ZDMK nie wykorzystywał środków, które były przeznaczone na ten cel. Należy zmienić priorytety, tak aby żadna przeznaczona złotówka na chodniki nie została zmarnotrawiona.
Miasto buduje chodniki wraz z przebudowa dróg, co zwiększa niedogodności dla mieszkańców, jak przy budowie chodnika na Podgórki oraz zwiększa nakłady wielokrotnie.

Z Program budowy chodników finansowane powinny być tylko chodniki, a nie przebudowy dróg. Bezpieczeństwo pieszych powinno być dla władz miasta najwyższym priorytetem.

Wspierać będę Program Budowy Chodników:

Program Budowy Chodników:

 • Zawiła
 • Zbrojarzy – od Tokarskiej do M. Mireckiego (obustronny)
 • Turonia – od Zbrojarzy do Huculskiej
 • Łukasińskiego – ul. Huculskiej do mostku Młynny Kobierzyński
 • Zielonogórska - cała ulica po stronie numerów parzystych (od borsuczej do kołobrzeskiej)
 • Huculska
 • Żywiecka - między numerami 56 a 54 (brakujący fragment chodnika)
 • Zalesie – pozostały fragment
 • Podhalańska - w stronę ulicy Zalesie i Przyzby
 • Obozowa 114-116-118 - wyjście z osiedla w kierunku ul. Podhalańskiej do skrzyżowania z ul. Pszczelną
 • Smoleńskiego
 • Borkowska – brakujący fragment
 • Niewodnicząńskiego
 • Chałubińskiego
 • Żelazowskiego
 • Niebieska - od pętli autobusowej Piaski Wielkie do KS Orzeł Piaski Wielkie;
 • Matematyków Krakowskich
 • Cechowa – w rejonie budynku nr 48 (publiczne przedszkole The Little Steps)
 • chodnik pomiędzy Cechową, a Stojałowskiego – modernizacja
 • Krzemieniecka pomiędzy przystankami Drużbackiej i Krzemieniecka nż
 • Sporna, Błotna, Podlesie – brakujące odcinki
 • Podedworze, Szpakowa – brakujące odcinki
 • Obronna