Kadencja 2018-2024

Poniżej lista przykładowych zadań, które jako radny miasta Krakowa wprowadziłem do Budżetu Miasta i zostały zrealizowane:

 

Budowa chodnika ul. Moszyńskiego
Skatepark ul. Kąpielowa
Skatepark Cechowa - w trakcie
Plac Zabaw Klub Soboniowice
Dodatkowe kosze uliczne na śmieci i psie odchody dzielnice IX Borek Fałęcki-Łagiewniki, X Swoszowice, XI Podgórze Duchackie
Oświetlenie ulicy Wyrwa od Podgórki do Stepowej;
Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - 1mln zł
Wymiana nawierzchni asfaltowego boiska do koszykówki w Paku Maćka i Doroty na bezpieczną nawierzchnię poliuretanową
Modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych przy SP 43 
Remont toalet SP 97 ul. Judyma 
Pasy wibracyjno-akustyczne przed przejściem dla pieszych przy pętli Soboniowice
Oświetlenie ulicy Wyżynnej od nr 22-24 do nr 36
KS Borek modernizacja budynku klubu - zmodernizować budynek klubu i wymiana starego ogrodzenia na nowe
Biblioteka na Klinach - zakup budynku przy Borkowskiej 25
Oświetlenie ul. Babiego Lata
Oświetlenie ul. Nazaretańska – dokumentacja projektowa
Wymiana nawierzchni wraz z doposażeniem placu zabaw SP43 oraz doposażenie sali gimnastycznej SP43
Remont trzech sal lekcyjnych w SP 43 przy Myślenickiej;
Remont elewacji Przedszkole nr 145 filia przy ulicy Judyma 8;
Remont nawierzchni ul. Moczydło
Remont nawierzchni ul. Lasogórkiej
Remont nawierzchni ul. Stojałowskiego w 2020 roku
Remont nawierzchni ul. Halszki
Remont nawierzchni oraz poszerzenie i utwardzenie pobocza ul. Podgórki od ul. Soboniowickiej do ul. Wyrwa
Remont nawierzchni oraz poszerzenie i utwardzenie pobocza ul. Siarczanogórska
Remont nawierzchni ul. Podhalnie (obok SP43)
Remont nawierzchni ul. Borowinowa i ul. Babiego Lata
Remont nawierzchni ul. Cechowa od ul. Podgórki do ul. Wyżynna - brakujący fragment
Remont nawierzchni wraz z poboczem ul. Chałubińskiego
Remont nawierzchni ul. Chałubińskiego;
Remont nawierzchni ul. Kąpielowa od Chałubińskiego do uzdrowiska;
Remont nawierzchni ul. Koszutki;
Remont nawierzchni ul. Zakarczmie od Taklińskiego do góry ok 200m;
Remont nawierzchni ul. Nad Fosą od boiska na wschód;
Remont nawierzchni ul. Na Obrydki od Schonborna ok 150m;
Remont nawierzchni ul. Schonborna
Remont nawierzchni ul. Iwaszkiewicza
Remont nawierzchni ul. Soboniowicka z odwodnieniem
Remont nawierzchni ul. Jeździecka fragment od Kąpielowej;
Remont nawierzchni ul. Aleksandrowicza od Niewodniczańskiego do Centrum Kultury Wróblowice;
ulica Podmokła - nakładka asfaltowa wraz z chodnikiem;
Remont nawierzchni ul. Nazaretańska 
Remont nawierzchni ul. Szybisko
Remont nawierzchni ul. Moczyńskiego od Piłkarskiej
Remont nawierzchni ul. Piłkarska
Remont nawierzchni ul. Halszki od parkingu P&R do Wysłouchów
Remont nawierzchni ul. Heleny Chanieckiej przy pętli autobusowej Soboniowice
Remont nawierzchni ul. Lecznicza
Remont nawierzchni ul. Wypoczynkowa
Remont nawierzchni ul. Wyżynna
Utwardzenie pobocza na ul. Kąpielowa od skrzyżowania z ul. Moszyńskiego do wjazdu do uzdrowiska
Remont pobocza ul. Taklińskiego
Przebudowy skrzyżowania Sawiczewskich/Podgórki/Rokadowa/Kuryłowicza/Landaua – koncepcja

 

Poniżej lista przykładowych zadań, które jako radny miasta Krakowa wprowadziłem do Budżetu Miasta są w trakcie realizacji:

 

Zawrotka na Witosa
Budowa chodnika ul. Podgórki (od wiaduktu nad A4 do ul. Cechowej)
Przebudowa ul. Podgórki od Soboniowckiej do Wyrwy
Budowa chodnika ul. Siarczanogórka (od Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły)
Rozbudowa ul. Borowinowej z jednostronnym chodnikiem na odcinku od nr 32 do końca w kierunku zabudowy wielorodzinnej
Przebudowa skrzyżowań Zawiłej od Kobierzyńskiej do Żywieckiej;
Budowa ulicy Nowej Bartla od Zawiłej do Korpala przunięta względem MPZP chroniąc drzewa
Doświetlenie ulicy Stepowej od Wyrwa do Siarczanogórskiej;
Przebudowa ul. Chałubińskiego od ul. Niewodniczańskiego do granic miasta 
Budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią dla KS Borek
Opracowanie studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do Osiedla Kliny
Przebudowy ulicy Chałubińskiego (wraz z chodnikiem) na odcinku od ul. Szybisko do granic miasta
Modernizację ulicy Niewodniczańskiego od Myslenickiej do Chałubińskiego