Moim zdaniem

Kadencja 2024-2029:

Wkrótce ...

 

 

Kadencja 2018-2024:

1. Walka ze smogiem nie może być tylko sloganem. Trzeba działać szybko! Poprawa sytuacji jest kluczowa dla naszej przyszłości.

 

W Krakowie wymieniono już ok. 37 tysięcy pieców i jako jedyne miasto w Polsce zdecydowało sie na wprowadzenie zakazu palenia węglem. Jednak walka o czyste powietrze na tym się nie kończy, dlatego postuluję o 100% dofinansowania na wymianę pieców oraz m. in. montaż oczyszczaczy powietrza w żłobkach, przedszkolach, a docelowo również w szkołach podstawowych. Musimy pamiętać, że powietrze nie zna granic, dlatego musimy wzmocnić współpracę z gmianmi ościennymi. Realny priorytet dla transportu zbiorowego. W ostatnim miesiącu dostarczono dla potrzeb mieszkańców 86 nowoczesnych autobusów z silnikami spełniającymi najwyższe normy. Należy kontynuowac zakup nowoczesnych autobusów, w tym atobusów elektrycznych.

2. Konieczny jest przemyślany i zaplanowany rozwój Krakowa. Dużo można zmienić w ramach obowiązującego prawa.

 

Dlatego kluczowe jest przyspieszenie tworzenia nowych planów i postuluję, żeby do końca 2024 roku Kraków został w pełni pokryty MPZP. Klarowne kryteria powinny decydować dla jakich terenów w pierwszej kolejności będą sporządzane dokumenty.

3. Możemy mieć lepszy Kraków za te same pieniądze. Dobre zarządzanie to podstawa.

 

Dlatego postuluję o zmniejszenie kosztów obsługi administracji publicznej w Krakowie. Przez ostatnie dwa lata wzrosły one o ponad 70 mln zł. Dlatego postuluję o zmniejszenie liczby dzielnic w Krakowie do ośmiu. Krakowskie dzielnice działają w sposób mało efektywny. Powinny być większe i posiadać większe kompetencje oraz większe środki.

4. Czas zadbać o przedmieścia! Nie mogą to być tereny drugiej kategorii! Kraków nie kończy się na drugiej obwodnicy!

 

Dlatego postuluję o jeszcze lepszą synchronizację linii aglomeracyjnych z resztą połączeń. Powinno się rozwijać bezpośrednie połączenia, które ominą zakorkowane centrum. Postuluję również o dodatkowe środki na budowę chodników na peryferiach miasta np. Swoszowicach.

5. Urzędnicy są dla mieszkańców, a nie odwrotnie. Należy zmodyfikować filozofie działania miejskiej administracji. Krakowianie muszą mieć realny wpływ na zarządzanie miastem.

 

Dlatego postuluję o zmniejszenie liczby podpisów potrzebnych do zgłoszenia obywatelskiego projektu chwały z 4.000 do 300. Trzeba zlikwidować bariery, które utrudniają mieszkańcom angażowanie się w sprawy miasta.

6. Szkoła może być zupełnie inna! Trzeba starać się ograniczyć skutki deformy edukacji. Inwestycja w młodzież to najlepsza lokata.

 

Dlatego postuluję o budowę nowych placówek już w momencie planowania kolejnych osiedli. Trzeba z wyprzedzeniem planować nowe inwestycje oświatowe, aby nie dopuścić do takich sytuacji jak na osiedlu Złocień czy Klinach. Postuluję również o zapewnienie żłobków i przedszkoli publicznych w każdej dzielnicy.

7. Rozwój transportu publicznego jest kluczowy, inaczej nasze miasto zupełne się zakorkuje. Należy kontynuować wymianę autobusów, w tym autobusów elektrycznych.

 

Dlatego postuluję o zwiększenie częstotliwości oraz wprowadzenie dodatkowych połączeń międzydzielnicowych, szczególnie dla peryferii miasta. Nie każde połączenie musi przejeżdżać przez centrum. Postuluję również o przyspieszenie realizacji parkingów P&R.

8. Kraków musi być miastem otwartym i tolerancyjnym!

 

Dlatego postuluję, aby straż miejska szybko reagowała na rasistowskie graffiti znajdujące się na wielu kamienicach. Postuluję o uruchomienie miejskiego programu In Vitro dla krakowian, ponieważ każdy człowiek ma prawo do szczęścia jakim są dzieci