Aktywności

Mam dobrą wiadomość dla mieszkańców ul. Pajdaka

Mam dobrą wiadomość dla mieszkańców ul. Pajdaka, na prośbę mieszkańców poprosiłem Prezydenta Jacek Majchrowski o interwencję w sprawie naprawy nawierzchni ul. Pajdaka. Dostałem odpowiedź, że do końca marca zostanie wykonany remont polegający na likwidacji istniejących ubytków w nawierzchni (na odcinkach ulicy o uregulowanym stanie własności).

Czytaj więcej...

Interpelacja w sprawie ulicy Stepowej

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Krakowa interpelowałem do Prezydenta W dniach od 17 do 24 lutego 2020r. z powodu robót budowlanych związanych z koniecznością wykonania przyłącza zamknięto ul. Podgórki od ul. Wyrwa do ul. Miarowej. Przez 7 dni objazdu bardzo intensywny ruch został przekierowany na ulice Stepową.

Czytaj więcej...

Cieszą chwile, gdy Twoje zaangażowanie i postawa są doceniane

Byłem, jestem i będę przeciwko polowaniom !!!

Zgodnie z obietnicą wspólnie tworzymy SKATEPARK przy Kąpielowej

Na początek wraz z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie zachęcamy dzieci i młodzież z SP 43 do wzięcia udziału w konkursie: "SKATEPARK W SWOSZOWICACH, TAK GO WIDZĘ".

Czytaj więcej...

Anteny GSM na SP43 przy ul. Myślenickiej

W związku z narastającym konfliktem rodziców dzieci uczęszczających do SP43 w sprawie: wyrazić zgodę lub nie wyrażać zgody na dalsze funkcjonowanie anteny GSM na szkole zwróciłem się do Przewodniczącego Rady Dzielnicy X Swoszowice o nieopiniowanie uchwały w w/w sprawie, do momentu zorganizowania w SP43 referendum, w którym wszyscy rodzice, będą mieli możliwość wyrażenia swojej opinii.

Czytaj więcej...

Zachęcam wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do SP 43 przy ul. Myślenickiej do wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zachęcam wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do SP 43 przy ul. Myślenickiej do wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Czytaj więcej...

Odpowiedź Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie spotkania z MPWiK

Odpowiedź Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie spotkania z MPWiK ws. postępów dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej z mieszkańcami osiedli Stary Kurdwanów (ul.: Stepowa, Soboniowicka, Miarowa i Wyrwa) i Wróblowice (ul.: Bochnaka, Herbowa, Mirtowa):

Czytaj więcej...

Zadania zgłoszone przeze mnie, które znalazły się w Budżecie na 2020 r.

Mamy przegłosowany Budżet Miasta Krakowa na 2020 r.
Zadania zgłoszone przeze mnie, które znalazły się w Budżecie 👇

Czytaj więcej...

Kanalizacja:Stepowa, Soboniowicka, Miarowa i Wyrwa oraz Bochnaka, Herbowa, Mirtowa

W dniu dzisiejszym, na prośbę radnego dzielnicowego Rafała Oświęcimke zwróciłem się do Prezydent Miasta Krakowa o zorganizowanie spotkania informacyjnego z MPWiK ws. postępów dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej z mieszkańcami osiedli Stary Kurdwanów (ul.: Stepowa, Soboniowicka, Miarowa i Wyrwa) i Wróblowice (ul.: Bochnaka, Herbowa, Mirtowa).

Czytaj więcej...