Złożylem dzisiaj rezolucje w sprawie powrotu do sprawdzonej metody odławiania i relokacji dzików

Nadmiarowa obecność dzików w Krakowie to poważny problem. Wielu mieszkańców boi się o bezpieczeństwo swoje i dzieci.
Jest sposób, aby walczyć z problemem, ale wymaga to zmiany decyzji Małopolskiego Lekarza Weterynarii, która zabrania relokacji odłowionych dzików na tereny niezurbanizowane.
Dlatego w imieniu Klubu Radnych Nowoczesny Kraków złożyłem dzisiaj projekt rezolucji Rady Miasta Krakowa skierowaną do nowo wybranego Wojewody Małopolskiego oraz Małopolskiego Lekarza Weterynarii, aby umożliwić władzom Krakowa powrót do sprawdzonej metody odławiania dzików i wywożenia ich w niezurbanizowane obszary miasta.
W granicach Gminy Miejskiej Kraków do dnia dzisiejszego nie odnotowano nawet jednego przypadku ASF. Specyficzny układ dróg powoduje, że migracja zwierząt spoza miasta jest mocno utrudniona.
Konsultowałem to rozwiązanie z P. Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska i Urząd w pełni popiera to rozwiązanie.
Mam nadzieję, że oficjalna rezolucja Rady Miasta Krakowa skierowana do nowych władz Województwa rzuci nowe światło w tym temacie.
Lepiej działać, niż biernie czekać, aż stanie się w końcu coś złego.
Rezolucja głosowana będzie na sesji 31 stycznia 2024.

 

 

 

 

.

Kategoria: