Rada Miast Krakowa jednogłosnie ZA moją rezolucją w sprawie utworzenia Programu Rekompensat wynikających z wprowadzenia SCT

Domagamy się prac legislacyjnych w kierunku przygotowania Programu Rekompensat dla mieszkańców i miast wprowadzających Strefy Czystego Transportu.
Warto wspomnieć, że do wprowadzenia SCT krakowski samorząd zobowiązały władze wojewódzkie w Programie ochrony powietrza oraz rząd w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
Sytuacja finansowa dużych miast jest coraz trudniejsza. Wyzwania związane z wprowadzeniem SCT wymagają ogromnych nakładów finansowych samorządów: wśród nich wymienić należy konieczność zwiększenia dostępności i częstotliwości komunikacji miejskiej, zwiększenia i to znacznego - ilości miejsc parkingowych na obrzeżach miast (parkingi Park&Ride).
Jedną z ważniejszych możliwości Programu Rekompensat mogłaby być pomoc finansowa dla osób uboższych, których nie stać na wymianę samochodu na model spełniający wymogi SCT.
Na Program Rekompensat zapewne będą czekać przedsiębiorcy, (piekarze, restauratorzy i wielu innych), którzy również niezależnie od sytuacji finansowej będą musieli dostosować się wymogów SCT.
Środki na ten program mogłyby pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy.
Program Rekompensat dla samorządów, jak i dla mieszkańców jest absolutnie konieczny.

 

 

 

 

.

Kategoria: