Zgodnie z obietnicą wspólnie tworzymy SKATEPARK przy Kąpielowej

Na początek wraz z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie zachęcamy dzieci i młodzież z SP 43 do wzięcia udziału w konkursie: "SKATEPARK W SWOSZOWICACH, TAK GO WIDZĘ".

Prace konkursowe oceniane będą w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz IV-VIII.
Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie w ciekawy i oryginalny sposób wymarzonego skateparku.
Projekt powinien być przedstawiony za pomocą dowolnej techniki plastycznej i w dowolnym rozmiarze.
Prace zostaną wykonane na lekcji plastyki.
Nagrodami będą dyplomy oraz drobne upominki od organizatora.

Kategoria: