Anteny GSM na SP43 przy ul. Myślenickiej

W związku z narastającym konfliktem rodziców dzieci uczęszczających do SP43 w sprawie: wyrazić zgodę lub nie wyrażać zgody na dalsze funkcjonowanie anteny GSM na szkole zwróciłem się do Przewodniczącego Rady Dzielnicy X Swoszowice o nieopiniowanie uchwały w w/w sprawie, do momentu zorganizowania w SP43 referendum, w którym wszyscy rodzice, będą mieli możliwość wyrażenia swojej opinii.

Jeżeli w referendum większość rodziców opowie się za dalszym pobieraniem środków z działającej anteny GSM na szkole, będzie to jednoznaczny sygnał dla Rady Dzielnicy X, aby wydać pozytywną opinie. W przypadku gdy większość rodziców wypowie się przeciw pobieraniu środków dla szkoły z funkcjonowania anteny, Rada Dzielnicy X, skłoni się do opinii negatywnej. Uważam, że jest to najlepszy sposób do ostatecznego zamknięcia tematu, który skłóca rodziców.

Kategoria: