W nawiązaniu do „Raportu z audytu rekompensaty udzielonej podmiotowi pn. Kraków5020

Dlaczego raport datowany na maj 2023 trafił do radnych miejskich dopiero w okresie wakacyjnym? Co sprawiło, że nie mógł być, zgodnie z moją prośbą, przekazany niezwłocznie tuż po dostarczeniu przez zewnętrznego audytora?

Dlaczego raport z audytu zalicza koszty poniesione na świadczenie usług zleconych przez Prezydenta Miasta Krakowa od 07.12.2021 r. a nie od 30 maja 2022 r. daty zawarcia umowy pomiędzy Spółką Kraków5020 a UMK? Przecież Spółka Kraków5020 nie mogła świadczyć usług na rzecz miasta we wcześniejszym okresie bez umowy oraz bez fizycznie przekazanych obiektów np. Centrum Kongresowe ICE Kraków (1 września 2022 r.).
 
Specjalna Komisja Rady Miasta Krakowa powołana ds. Spółki Kraków5020 negatywnie oceniała skuteczność działań promocyjnych Spółki, czego efektem była rekomendacja skierowana do Prezydenta Miasta Krakowa o jak najszybszym zaprzestaniu funkcjonowania tzw. „drugiej miejskiej telewizji”. Mimo jednoznacznie negatywnej oceny za działania promocyjne nieskuteczne i przewartościowane (zbyt drogie), Zarząd Spółki, jak wynika z „Raportu z audytu rekompensaty udzielonej podmiotowi pn. Kraków5020 sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym” wypłacił sobie, oprócz wynagrodzenia, premie i nagrody w kwocie 252.927,41zł.
Poprosiłem o wyjaśnienie, dlaczego mimo negatywnej oceny, Zarząd Spółki wypłacił sobie, tak wysokie premie i nagrody? Czy Prezydent Miasta Krakowa poczyni w tej kwestii jakieś działania?
 
Z czego wynikają ogromne nagrody i premie w kwocie 2.143.144zł,68zł dla pionu finansowego Spółki Kraków5020?
To ok. 30% wynagrodzeń dla całego pionu finansowego, co przy negatywnej ocenie skuteczności działań Spółki Kraków5020 budzi ogromne wątpliwości, biorąc pod uwagę, że zarobki w miejskiej Spółce Kraków 5020 są zdecydowanie wyższe od zarobków w KBFie.
Ci sami pracownicy wykonujący tą samą czynność na rzecz miasta, nie dość, że dostają dużo większe wynagrodzenie w Spółce niż w KBFie, to oprócz tego niezależnie od wyników Spółki otrzymują średnio 30% dodatek w formie nagród i premii.

 

 

.

 

Kategoria: