Odpowiedź Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie spotkania z MPWiK

Odpowiedź Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie spotkania z MPWiK ws. postępów dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej z mieszkańcami osiedli Stary Kurdwanów (ul.: Stepowa, Soboniowicka, Miarowa i Wyrwa) i Wróblowice (ul.: Bochnaka, Herbowa, Mirtowa):

"... przedsięwzięcia wskazane w interpelacji, zlokalizowane w zlewni kanalizacji w ul. Myślenickiej (ulica: Bochnaka, Mirtowa i Herbowa) zostały zgłoszone do ww. programu (Budowy Infrastruktury Sanitarnej) w 2019 r. i znajdują się na wstępnym etapie, w którym sprawdzane są przyjęte uprzednio rozwiązania koncepcyjne oraz dokonywana jest ocena stanu formalno-prawnego nieruchomości, na których możliwa będzie lokalizacja sieci. Natomiast dla obszaru obejmującego ulice: Stepową, Soboniowicką, Miarową i Wyrwy, który nie był dotychczas przedmiotem jakichkolwiek analiz, aktualnie opracowywana jest wariantowa koncepcja rozwiązań. Z uwagi na powyższe Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA proponuje zorganizowanie wnioskowanego spotkania z mieszkańcami w siedzibie Spółki na początku drugiego kwartału 2020 r., kiedy możliwe będzie pełniejsze przedstawienie stanu zaawansowania prac przygotowawczych. Jednocześnie MPWiK SA pozostaje w kontakcie z władzami dzielnicy praz zainteresowanymi mieszkańcami, którzy na bieżąco informowani są o postępach prac w zakresie rozbudowy kanalizacji."

Kategoria: