Kanalizacja:Stepowa, Soboniowicka, Miarowa i Wyrwa oraz Bochnaka, Herbowa, Mirtowa

W dniu dzisiejszym, na prośbę radnego dzielnicowego Rafała Oświęcimke zwróciłem się do Prezydent Miasta Krakowa o zorganizowanie spotkania informacyjnego z MPWiK ws. postępów dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej z mieszkańcami osiedli Stary Kurdwanów (ul.: Stepowa, Soboniowicka, Miarowa i Wyrwa) i Wróblowice (ul.: Bochnaka, Herbowa, Mirtowa).

Ostatnie spotkanie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej z mieszkańcami w/w ulic (konsultacje społeczne dot. programu BIS) odbyło się 7 czerwca 2018. Od tego czasu mieszkańcy nie otrzymali informacji na temat postępów i terminów planowanych prac. Jeżeli przedstawiciele MPWiK wyrażą chęć dialogu z mieszkańcami, zajmę się organizacją spotkania.

Kategoria: