TAK DLA TRAMWAJU NA KLINACH

Złożyłem dzisiaj projekt uchwały kierunkowej w sprawie budowy linii tramwajowej do osiedla Kliny.

Od kilku lat proszę Prezydenta Jacka Majchrowskiego o rozpoczęcie prac, ale Pan Prezydent zachowuje się, jakby tych próśb nie słyszał.
Niestety do chwili obecnej nie zostały przeprowadzone prace studialno-planistyczne przebiegu takiej linii i dlatego też postuluje o jak najszybsze ich przeprowadzenie.
Mam nadzieję, że większość radnych miejskich zagłosuje ZA moją uchwałą i Rada Miasta zobowiąże Prezydenta do szybkiego rozpoczęcia prac.
W zamówionej przez Gminę Miejską Kraków analizie Politechniki Krakowskiej przeczytać można o założeniach rozwojowych w południowej części osiedla Kliny:
„Zdecydowane zmiany w funkcjonowaniu sieci transportu zbiorowego przyniesie budowa linii tramwajowej. Wprowadzenie tramwaju do obsługi komunikacyjnej analizowanego obszaru powinno nastąpić jak najszybciej, gdyż zdaniem wielu ekspertów dopiero w ten sposób nastąpi radykalna poprawa obsługi transportem zbiorowym... ".
Trzymajcie kciuku, głosowanie uchwały prawdopodobnie 8 listopada 2023.

 

 

 

.

 

Kategoria: