I czytanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego SOBONIOWICE II

Jeżeli ktoś z Was ma uwagi do propozycji planu zachęcam do kontaktu ze mną. Jestem członkiem komisji planowania i postaram się pomóc lub wyjaśnić wątpliwości.

Proszę pamiętać, że projekt planu został przygotowany przez Prezydenta Miasta. Teraz radni mogą zgłaszać do niego uwagi/poprawki.
W razie potrzeby zorganizujemy indywidualne spotkanie w dzielnicy lub Wydziale Planowania UMK. Takie indywidualne spotkania w temacie planu Soboniowice II już się odbywały, a mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań i wyrażenia własnej opinii bezpośrednio projektantom planu.

 

 

.

 

Kategoria: