Obywatelski Kraków Młodych - Miejska Rewolucja Młodych

Tworząc koalicję "Obywatelski Kraków Młodych" chcemy pokazać, że źródło zmiany leży w nowym pokoleniu, chcemy zapewnić mieszkańcom prawo do miasta. Prawo do miasta, to prawo do zmiany, do realizacji nowych pomysłów.

Mamy świeże spojrzenie, mamy program, który wychodzi poza ramy starego systemu. Jesteśmy młodzi, ale to nie znaczy, że nie jesteśmy doświadczeni, mamy za sobą projekty społeczne, inicjatywy miejskie, zrealizowane inwestycje i działanie w samorządzie. Wiemy jak działać i wiemy jak robić to skutecznie!

JAKIEJ POLITYKI MIEJSKIEJ CHCEMY?

Po pierwsze, zróbmy to razem! Miasto, które działa, to miasto, które rozmawia z mieszkańcami. Nie dyktuje z góry niefunkcjonalnych rozwiązań, ale inicjuje działania, które są realną odpowiedzią na potrzeby Krakowian
i Krakowianek.

Po drugie, pełna transparentność! Polityka nie powinna dziać się za zamkniętymi drzwiami, polityka miejska powinna toczyć się na forum. Uchwały powinny być zrozumiałe, przepisy czytelne, procedury uproszczone,
a urzędy otwarte dla mieszkańców!

Po trzecie, miasto dostępne dla wszystkich! Projektując politykę miejską chcemy patrzeć z perspektywy codziennego doświadczenia mieszkańców, musimy zniwelować ilość codziennych barier i problemów
w poruszaniu się po Krakowie, poprawić komunikację, stworzyć lepszą infrastrukturę czasu wolnego i rekreacji w poszczególnych dzielnicach. Miasto zaplanowane z myślą o mieszkańcach, to miasto szczęśliwe.

 

PROGRAM MŁODZI DLA MŁODYCH

MIASTO DLA ODWAŻNYCH

Młodzi ludzie kierują organizacjami pozarządowymi, zaangażowani są w różnego rodzaju działania społeczne, pracują wolontaryjnie, jednak ich praca czasami umyka naszej uwadze. Nagradzamy artystów, sportowców, naukowców, a niestety inicjatywy młodych na rzecz naszego miasta i rozwoju społecznego nie są odpowiednio docenione. Naszym priorytetem powinno być promowanie jak największej partycypacji młodzieży w życiu społecznym i promocja wartości demokratycznych. Działająca już Komisja ds. dialogu z młodzieżą i Młodzieżowa Rada Miasta są idealnym przykładem działania na rzecz aktywizacji młodych ludzi i wzbudzanie w nich zainteresowania sferą społeczną. By promować postawę obywatelską i idee społeczeństwa obywatelskiego proponujemy utworzenie Programu Stypendialnego dla najbardziej zaangażowanych młodych aktywistów i aktywistek, którzy działają na rzecz miasta, walki z nierównościami i poprawy sytuacji młodych osób. Stypendium skierowane będzie osób w przedziale wiekowym 16 - 26. Corocznie wybieranych będzie 6 młodych działaczy i działaczek, którzy otrzymywać będą co miesiąc, przez okres 12 miesięcy wsparcie w wysokości 1000 zł.

MIEJSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MŁODYCH

Chcąc zapewnić jak najlepszy start młodych na rynku pracy, a w szczególności wspierać młodych i przedsiębiorczych chcemy w każdej dzielnicy stworzyć otwarte przestrzenie biurowe i co - workingowe w budynkach miejskich. Da to możliwość rozwoju debiutujących biznesów i będzie miejscem wymiany pomysłów i innowacji. Istotne jest by zapewnić w tych punktach młodym przedsiębiorcom także pomoc prawną i księgową.

MIASTO, KTÓRE SIĘ NIE NUDZI

W ramach rozmowy o miejskiej przestrzeni, mówimy o placach zabaw dla najmłodszych i parkach dla mieszkańców. Ta rozmowa powinna obejmować także miejsca, gdzie młodzi ludzie, nastolatkowie i studenci będą mogli spędzać czas aktywnie, na świeżym powietrzu. Chcemy, by w Krakowie powstało kilka interaktywnych stref przeznaczonych specjalnie dla młodych ludzi. Objąć one mogłyby: miejskie biblioteczki z książkami, outdoorowe sceny gdzie ćwiczyć i prezentować się będą młodzi aktorzy i tancerze, mury dedykowane dla twórców streetartu, stanowiska do gry w szachy i planszówki, a także zabezpieczone gabloty, gdzie swoją sztukę wystawiać mogliby nastoletni fotografowie i fotografki, malarze i malarki. Przestrzenie obejmować będą także atrakcyjne wizualnie stoły i ławki, gdzie młodzież mogłaby spędzać czas. Zakładamy, że strefy te będą objęte monitoringiem.

MŁODZI MAJĄ PLAN!

Miasto powinno wspierać każdego kto chce angażować się w działalność samorządową i społeczną, dlatego konieczne jest zwiększenie kompetencji Młodzieżowej Rady Krakowa i przeznaczenie określonego budżetu na realizację konkretnych zadań na rzecz dzieci i młodzieży w Krakowie ( 200 tys. rocznie).

WIEDZA BEZ OGRANICZEŃ

Stworzenie miejskiej platformy kształcenia na odległość, dostępnej bezpłatnie dla wszystkich szkół podobnie jak miejski Internet – jako uzupełnienie programu nauczania.

MIASTO, KTÓRE TWORZYMY WSPÓLNIE

Niezbędne jest stworzenie podręcznika dobrych praktyk dla instytucji kulturalnych, domów kultury, szkół, który zawierać będzie strategie, które można podjąć na rzecz włączania młodzieży w działanie miejskich instytucji. Projekt opierać powinien się na idei "Inclusive Leadership", który pozwala na wdrażanie rozwiązań zwiększających stopień identyfikowania się młodzieży z miejscem, w którym żyją, gdzie się uczą, tworzą i działają. Działania kulturalne, sportowe i edukacyjne miejskich podmiotów powinny skupić się nie tylko tworzeniu oferty dla młodych, ale wspólnie z nimi.

OBYWATELSKI BUDŻET MŁODYCH

Funkcjonujący od kilku lat budżet obywatelski w Krakowie przyciąga coraz więcej osób i zwiększa zasięg swojego działania. Chcemy, opierając się o model BO zainicjować osobną edycję, która dedykowana byłaby szczególnie pod potrzeby młodych ludzi w Krakowie. W ramach obywatelskiego budżetu młodych, swoje pomysły mogliby zgłaszać mieszkańcy i mieszkanki miasta między 12 a 16 rokiem życia.

CITY

Wzorując się na Smogathonie proponujemy utworzenie programu, w ramach którego w sprawie rozwiązywania miejskich problemów zabraliby głos mieszkańcy. W ramach programu miasto przedstawiałoby dany problem i ustalało kwotę nagrody za jego rozwiązanie oraz udostępniało konieczne dane. Przedsiębiorcy, osoby prywatne, stowarzyszenia itp. mogłyby przygotować rozwiązanie, którego realizacją zajęłoby się miasto.

PROGRAM RODZIC W MIEŚCIE

MIASTO PRZYJAZNE RODZICOM

1. Przedszkola i żłobki czynne minimum do godziny 17.30 bez względu na dzielnicę Krakowa. W wielu miejscach Krakowa przedszkola są czynne tylko do 16:30. To duże utrudnienie, dla rodziców, którzy pracują w tzw. godzinach biurowych (8:00-16:00 lub 9:00 – 17:00). Są jednak dzielnice, w których przedszkola samorządowe czynne są nawet do godziny 18:00. Wszyscy krakowscy rodzice powinni dostać możliwość korzystania z tej samej jakości oferty opieki przedszkolnej, bez względu na dzielnicę, w której mieszkają.

2. Świetlice szkolne czynne minimum do godziny 17.30 bez względu na dzielnicę Krakowa. Dzieci w klasach I-III powinny mieć zapewnioną opiekę świetlicy do godziny 17.30. Argumenty takie same, jak w przypadku przedszkoli.

3. Program „Krakowska szkoła bez przemocy” wspierająca szkoły podstawowe w walce z różnymi formami przemocy. W związku z wydłużeniem szkoły podstawowej do ośmiu lat, w wielu placówkach panuje ścisk, znacząco wzrosła też liczba uczniów. To generuje różnorodne problemy, w tym przemoc, która według badań, już przed reformą pojawiała się najczęściej w szkole podstawowej. Miasto może nie tylko działać prewencyjnie (poprzez szkolenia, warsztaty) ale też monitorować sytuację i nagradzać placówki, które najlepiej sobie radzą ze zjawiskiem szkolnej przemocy.

4. Program „Dobrze widzę w Krakowie” -przesiewowe badania wzroku dla dzieci z zerówki, oraz klas I-III szkół podstawowych. Opieka okulistyczna jest równie ważna jak dentystyczna, przy czym jest tańsza, mniej inwazyjna i łatwiejsza do zrealizowania.

5. Rozszerzenie i ulepszenie programu „Lato w szkole” dofinansowanego przez miasto Kraków oraz wprowadzenie dyżurów wakacyjnych w przedszkolach dostępny dla wszystkich chętnych.

6. "Otwarte boiska" to inicjatywa na rzecz otworzenia boisk przyszkolnych dla mieszkańców.

7. "Od małego na całego". Zajęcia z ekologicznego podejścia do życia dedykowane dla najmłodszych, podczas których poruszone zostaną problemy smogu, recyklingu itp.

 

Kategoria: