Zadania zgłoszone przeze mnie, które znalazły się w Budżecie na 2020 r.

Mamy przegłosowany Budżet Miasta Krakowa na 2020 r.
Zadania zgłoszone przeze mnie, które znalazły się w Budżecie 👇

✅ SKATEPARK ul. Kąpielowa
✅ Dostosowanie wybranego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - 1mln zł
✅ Remont nawierzchni ul. Stojałowskiego
✅ Remont nawierzchni ul. Halszki (od ul. Stojałowskiego do ul. Wysłouchów)
✅ Przebudowa ul. Podgórki od Soboniowckiej do Miarowej + ul. Miarowej (do mostku) wraz z budową kanalizacji opadowej
✅ Budowa chodnika ul. Siarczanogórka (od Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły)
✅ Budowa chodnika ul. Podgórki (od wiaduktu nad A4 do ul. Cechowej)
✅ Remont nawierzchni oraz poszerzenie i utwardzenie pobocza ul. Podgórki od ul. Soboniowickiej do ul. Wyrwa
✅ Remont nawierzchni oraz poszerzenie i utwardzenie pobocza ul. Siarczanogórska
✅ Remont nawierzchni ul. Podhalnie (obok SP43)
✅ Remont nawierzchni ul. Borowinowa i ul. Babiego Lata (Babiego Lata od Borowinowej do końca bloku, Borowinowa od Babiego Lata do ścieżki pieszej)
✅ Remont nawierzchni ul. Cechowa od ul. Podgórki do ul. Wyżynna - brakujący fragment
✅ Wymiana nawierzchni wraz z doposażeniem placu zabaw SP43 oraz doposażenie sali gimnastycznej SP43
Poprawki, które złożyłem, ale nie zostały przyjęte przez Prezydenta, ale mają wejść do budżetu na przełomie kwietnia i maj (wg zapewnienia Prezydenta):
✅ Remont nawierzchni wraz z poboczem ul. Chałubińskiego
✅ Rozbudowa ul. Borowinowej z rozbudową kanalizacji deszczowej i jednostronnym chodnikiem na odcinku od nr 32 do końca w kierunku zabudowy wielorodzinnej
✅ Modernizacja sali widowiskowej MDK ul. Beskidzka
Łączna wartość moich poprawek to ok. 10mln zł na 2020r.
Chciałem zaznaczyć, że wiele inwestycji będzie realizowanych również ze środków bieżących jednostek miejskich m.ni. kanalizacja, naprawy dróg itp.
Mam nadzieję, że macie Państwo świadomość, że wszystkich potrzeb, jako 1 z 43 radnych miejskich nie mogłem skutecznie wprowadzić.
Kategoria: